Om Recito Förlag · Våra medarbetare · Kontakt
Vi på Recito Förlag har arbetat med författares manus i många år och har nu samlat våra tips och råd till dig som håller på att sammanställa ditt manus. Om du följer våra råd kommer ditt manus bli komplett och göra sig utmärkt i tryck.
Ordbehandling
Att sammanställa sitt manus för utgivning är inte alls så svårt som man kan tro. När du skriver din text så använder du antagligen en ordbehandlare på datorn. Det är allt som behövs för att manuset skall vara färdigt för utgivning! Du måste kort och gott skriva ner texten och behöver inte bry dig om marginaler, teckenstorlek eller annat utseendemässigt för det ordnar vi åt dig när vi typsätter. Vi behöver ditt manus i elektronisk form, vilket helt enkelt innebär att du skickar oss din ordbehandlingsfil. Ett exempel på ordbehandlingsprogram som många har och som går utmärkt att använda är Microsoft Word. Kolla igenom våra tips nedan för att allt ska bli helt korrekt.
Att tänka på när du sammanställer ditt manus

Paginering: Numrera inte sidorna manuellt, detta skapar oreda i dokumentet och måste då också tas bort manuellt. När vi typsätter din bok så pagineras boken automatiskt på korrekt sätt.

Radbryt: Bryt inte rader manuellt (genom att trycka på enter) inuti ett stycke, radbrytning sker automatiskt i ordbehandlaren. Manuell brytning resulterar i halva, felaktigt brutna, rader och mycket merarbete under sättningen. Bryt endast för styckesindelning. Naturligtvis skall du dock göra radbryt om du skriver poesi.

Sidbryt: Använd inga sidbryt så länge det inte är mellan kapitel.

Indrag: Använd alltid TAB för indrag; aldrig ett, två eller fler mellanslag. Använd inga indrag för rubriker etc.

Korrekturläsning: Korrekturläs ditt manus innan du skickar det. Be gärna en eller flera andra personer hjälpa dig att korrekturläsa ditt manus. Ju fler som letar desto fler fel kan hittas och åtgärdas. Innan vi kan ge ut din bok måste ditt manus vara korrekturläst och färdigt eftersom det inte går att göra ändringar av manus efter att typsättningen är klar.

Dokument: Samla hela ditt manus i ett enda dokument, dela inte upp varje kapitel i separata filer. I dokumentet skall texten ligga i den ordning som den skall tryckas i bokform men du behöver inte tänka på marginaler eller storlek på texten, allt sånt ordnar vi när vi typsätter. Var bara tydlig med var kapitel börjar och slutar. Du kan använda ditt favoritordbehandlingsprogram och spara i det format som du tycker är lämpligt, vi kan läsa de flesta och om det blir problem så hjälper vi till att reda ut det. Det är inte lämpligt att lämna in manus i PDF eftersom vi inte på något bra sätt kan få ut texten utan att den blir konstig.

Bilder: Skicka dina bilder separat, alltså inte infogade i något dokument. Skicka helst oförändrade bilder utan att skala ner eller spara om dem i något annat format. Om bilderna skall tryckas i gråskala konverterar vi dem åt dig. Om bilderna bör placeras på en specifik plats i manus så markera detta tydligt och enkelt i textdokumentet. Tänk på att bilderna bör vara högupplösta (300 ppi/dpi) för att fungera bra i tryck. Om du scannar bilder så kan du spara dem som TIF eller JPG.

Var konsekvent: Tänk på att vara konsekvent. Blanda till exempel inte siffror skrivna såhär 5.000 med siffror skrivna såhär 5 000 eller såhär 5000. Skriver du en skönlitterär text är det bäst att undvika förkortningar.

Intresserade?
I vårt system Bookie kan ni ställa frågor, skicka oss uppgifter och ladda upp manus för bästa service.
Nyhetsbrev
E-post:
Mer av Recito Förlag
 
© Recito Förlag AB · Kontakt