Om Recito Förlag · Våra medarbetare · Kontakt
Att ge ut en bok tillsammans är ett lärorikt och spännande sätt att tjäna pengar till klasskassan. Här presenterar vi några tankar och exempel kring tidsplaner för dig som håller i projektet, från att ni bestämmer vad boken skall innehålla, via författandet, till färdigställande av manus, typsättning, tryckning och slutligen försäljning.
Ni skriver tillsammans och vi skapar en professionell bok åt er som ni sedan säljer. Låter enkelt - men kräver en hel del planering för att gå i lås på bästa sätt. Vi presenterar därför här exempel på tidsplan och en genomgång av de saker ni måste tänka på för att genomföra bokprojektet i er klass.
Hur lång tid tar det att skapa boken?
Att skapa den fysiska boken kan vara den minst tidskrävande komponenten i klassens bokprojekt. När ni skrivit och korrekturläst manus och skickat det till oss så räknar vi med att det tar ungefär två veckor tills den tryckta boken kommer från tryckeriet och då ingår professionell typsättning, grafik och omslag samt elektroniska provtryck som ni godkänner innan boken går i tryck. Det som ni måste lägga mest tankemöda och energi på är alltså själva skrivandet.
Vad ska boken innehålla?
Vad boken innehåller är helt upp till er och endast fantasin sätter gränser. Ni kan skriva helt fria texter eller texter kring något tema. Det kan vara långa texter, korta texter eller blandat. Poesi eller prosa. Ni kan ha bilder med i boken om ni vill, vilket öppnar för ytterligare former av medverkande för de deltagare som kanske föredrar det visuella framför text. Ni kan skriva journalistiska reportage (om en generation, en bygd, ett yrke - vad som helst) eller samla in anonyma bekännelser. Ni är verkligen helt fria att skriva den bok ni vill! Vi hjälper sedan till att göra en professionell bok av det.
Hur ska vi lägga upp skrivandet?
Även i planeringen av ert skrivande bestämmer ni fritt. Skriver deltagarna individuellt eller i grupper? Är vissa journalister och andra redaktörer? Bestämmer ni tillsammans i hela gruppen i vilken ordning texterna skall publiceras eller skapar ni en redaktion som möts regelbundet? Ni är helt fria att skapa er bok på det sätt ni vill!
Exempel på tidsplan

Detta är ett exempel på en tidsplan för skapande och försäljning av boken med förslag kring antalet veckor som läggs på varje delmoment. Ni är helt fria att lägga upp arbetet hur ni vill.

Datum Händelse
Vecka 1 Bestäm tillsammans vad boken skall innehålla. Dela upp arbetsuppgifter. Påbörja skrivandet.
Vecka 7 Deadline för författarna. Påbörja sammanställningen till ett enda manus.
Vecka 8 Deadline för manus att vara korrekturläst. Inlämning till Recito Förlag.
Vecka 10 Boken levereras varm från tryckpressen. Dela upp böcker och försäljningsområden.
Vecka 12 Försäljningen kan nu vara avklarad.
Hur sammanställer vi manus?
Det är antagligen lättast om ni utser en eller ett fåtal personer (kanske läraren) som är ansvariga för att sammanställa manus. När ni skickar manus till förlaget så ska själva texten finnas i ett enda ordbehandlingsdokument (till exempel ett Worddokument) och eventuella bilder ska levereras i sina separata bildfiler.
Intresserade?
I vårt system Bookie kan ni ställa frågor, skicka oss uppgifter och ladda upp manus för bästa service.
Nyhetsbrev
E-post:
Mer av Recito Förlag
 
© Recito Förlag AB · Kontakt